تصویر کمپین تاب و ترامپولین

کمپین از بازی تو تا درمان من

«چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان
تو همچو باد بهاری گِره گشا می باش»

با قلبی آکنده از امید به روزهای آینده و دستانی گرم از یاری شما،  اعلام می‌کنیم با حمایت خیرین و حامیان عزیز و محترم دوست اتیسم، هزینه‌ی کمپین « از بازی تو تا درمان من» تأمین شد. این هزینه برای خرید تاب و ترامپولین برای تجهیز مرکز اتیسم شرق تهران صرف خواهد شد.

این کمپین که از تاریخ 5 شهریور آغاز به کار کرد، در طی 20 روز و با حمایت 258 نفر از حامیان عزیز دوست اتیسم توانست مبلغ مورد نیاز 40 میلیون تومان را جمع‌آوری کند.
طبق گزارش‌های مالی، بیشترین تعداد واریزی‌ها، سهم‌های ۲۰ هزارتومانی و ۵۰ هزار تومانی بوده‌اند.

جمع‌آوری این هزینه تنها با یاری شما خیرین و حامیان کودکان اتیسم امکان‌پذیر بود و ما بسیار خرسندیم که همراهانی چون شما داریم.
با سپاس فراوان از تمامی افرادی که در این مسیر همراه ما بوده‌اند.
امید است بتوانیم با حمایت شما ‌گام‌های مؤثرتری در راه خدمت‌رسانی به کودکان طیف‌اتیسم و خانواده‌های آنان برداریم.