ما دوست اتیسم هستیم
#دوست_اتیسم
آموزش با کیفیت حق من است ...
#دوست_اتیسم
قبلی
بعدی

در دوست اتیسم چه می‌گذرد ؟

ثبت نام دهمین دوره تربیت مربی حضوری دوست اتیسم آغاز شد.

اتیسم چیست و از نشانه‌های آن چه می‌دانید؟

در صورت مشکوک بودن به رفتار کودک باید چه اقداماتی انجام داد؟

لیست مراکز پذیرای اتیسم در شهر تهران

در صورت مشکوک بودن به اقدامات کودک چه کاری میتوان انجام داد؟

کلینیک ها و موسسات

لیست مراکز پذیرای اتیسم در شهر تهران

حمایت مالی کنید

خدمات و محصولات

آیکون حامی

فرم حامیان

من هم می‌خواهم از آموزش کودکان با اختلال اتیسم حمایت مالی کنم
فرم داوطلبین

فرم داوطلبین

می‌خواهم به صورت داوطلبانه در فعالیت‌ها شرکت کنم
استند

استند

با سفارش استندهای ما، علاوه بر خیر ماندگار، از آموزش کودکان با اختلال اتیسم نیز حمایت می‌کنید.
تصویر محصول حمایتی

محصولات

حمایت از آموزش کودکان با اختلال اتیسم با خرید محصولات حمایتی.

کمپین‌ ها

حامیان ما