ما #دوست_اتیسم هستیم
قبلی
بعدی

در صورت مشکوک بودنِ کودک به اتیسم چه اقداماتی میتوان انجام داد؟

ثبت نام دهمین دوره تربیت مربی حضوری دوست اتیسم آغاز شد.

اتیسم چیست و از نشانه‌های آن چه می‌دانید؟

در صورت مشکوک بودن به رفتار کودک باید چه اقداماتی انجام داد؟

لیست مراکز پذیرای اتیسم در شهر تهران

حمایت مالی و کمک داوطلبانه

مراکز و موسسات همکار ما

سایر خدمات دوست اتیسم

حمایت مالی کنید

محصولات

کمپین های دوست اتیسم

کمپین خرید تاب درمانی

خرید تاب و ترامپولین

کمپین آموزش مهات خودیاری

آموزش مهارت‌های خودیاری

حامیان ما