کتابچه‌ی رایگان خواهر و برادر

  • کتابچه خواهر و برادر

توضیح:

کتابچه‌ی رایگان خواهر و برادر، راهنمای مفیدی برای کودکانی است که در خانواده خواهر یا برادر با اختلال طیف اوتیسم دارند و اطلاعات بسیار خوبی برای برقراری ارتباط سازنده در اختیار آنان قرار می‌دهد.

4.3/5

قیمت:

رایگان

کتابچه‌ی رایگان خواهر و برادر، راهنمای مفیدی برای کودکانی است که در خانواده خواهر با  برادر با اختلال طیف اوتیسم دارند و اطلاعات بسیار خوبی در اختیار آنان قرار می‌دهد.

داشتن خواهر و برادر با اختلال طیف اوتیسم زمان زیادی از افراد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد و این باعث می‌شود کودکان دیگر در خانواده احساس کنند که فقط آنان مرکز توجه‌اند و دچار احساساتی مانند خشم، تنفر ، ناامیدی، غم یا اندوه شوند. توانایی صحبت کردن درباره این احساسات به کودکان کمک می‌کند تا خود را ابراز کنند و با کمک دیگران شیوه‌ی ارتباط سازنده را یاد بگیرند.

0
    0
    سبد خرید
    سبد خریدتان خالی است!