کمپین کتابخانه

سپاس از همراهی شما؛ کمپین به هدف خود رسید.

تت

تست تست

1402-11-08

Amount Donated
‫310,000,000﷼‬
هق

همایون قربانی

1402-02-08

Amount Donated
‫50,000.00تومان‬
هق

همایون قربانی

1401-09-27

Amount Donated
‫100,000.00تومان‬
فغ

فاطمه غفرانی

1401-09-12

Amount Donated
‫50,000.00تومان‬
af

admin fallahi

1401-09-12

Amount Donated
‫2,000.00تومان‬
JN

Jdjs Nwjxjx

1401-09-10

Amount Donated
‫50,000.00تومان‬
زم

زهراسادات مهاجری

1401-09-10

Amount Donated
‫50,000.00تومان‬
af

admin fallahi

1401-08-25

Amount Donated
‫2,750,000.00تومان‬
af

admin fallahi

1401-08-14

Amount Donated
‫5,000.00تومان‬
پو

پریسا ورسه

1401-07-21

Amount Donated
‫50,000.00تومان‬