کمپین نقاشی

سپاس از همراهی شما؛ کمپین به هدف خود رسید.

تت

تست تست

8 بهمن 1402

مبلغ اهدا شده
‫900,000,000﷼‬
شم

شیوا مصطفوی

30 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫50,000.00تومان‬
سچ

سپیده چیت ساز

28 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫1,000,000.00تومان‬
هس

هادی سمساریان

27 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫100,000.00تومان‬
بآ

بهنام آژیرنیا

27 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫5,000.00تومان‬
M

Mohammad

26 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫10,000.00تومان‬
مک

مریم کشاورز

21 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫50,000.00تومان‬
ا

الهم عجل لولیک الفرج

20 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫25,000.00تومان‬
بآ

بهنام آژیرنیا

20 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫5,000.00تومان‬
هس

هادی سمساریان

20 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫200,000.00تومان‬
شم

شیوا مصطفوی

19 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫100,000.00تومان‬
m

mohammad

17 مرداد 1402

مبلغ اهدا شده
‫20,000.00تومان‬