آرشیو دسته ها برای دسته بندی نشده

کمبود میلین در نورون‌های مغز کودک اوتیسم

کمبود میلین در نورون‌های مغز کودک اوتیسم

کمبود میلین در نورون‌های مغز کودک اوتیسم پژوهش‌های انجام شده بر روی برخی از ویژگی‌های ژنتیکی و ساختار مغزی افراد با اختلال طیف اوتیسم نشان می‌دهد که آن‌ها دارای الگوی مشخصی از ناهنجاری و تمایزات…
اتیسم و ژنتیک

اتیسم و ژنتیک

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، شیوع گزارش شده ASD در طول این سال‌ها افزایش یافته است. با این حال، افزایش شیوع گزارش شده لزوماً به این معنی نیست که…